Test

Bellovac ABT

Undvik riskerna med bankblod!

Bellovac® ABT erbjuder en maximal lösning för postoperativa dränage, uppsamling. filtrering och reinfusion av autologt blod.

Enkel att använda

  • Dubbel funktion - ABT system och standard dränage
  • Ingen extra utrustning nödvändig
  • Ingen specialutbildad personal nödvändig
  • Komplett och klar att använda

Säker

  • Slutet system
  • Minskad risk för post-operativa infektioner

Kostnadseffektivt

Bellovac ABT kombinerar möjligheten att samla upp, filtrera och reinfusionera autologt blod med effektiv sårdränering. Den totala kostnaden minskas också tack vare den minskade förekomsten av postoperativa infektioner.

Användarinstruktion

Dela