Test

Produktinformation

Bellovac ABT produktinformation

Bellovac® ABT är ett slutet system med dubbel funktion, används både för autolog blodtransfusion och som ett standard dränage.

Bellovac ABT används för vuxna vid postoperativ dränering, uppsamling, filtration och reinfusion av blod.

Komplett set

Bellovac ABT levereras komplett och sterilt, färdig att användas för uppsamling och reinfusion av en enhet autologt blod.

Storlekar: FG 10, 14 och 18

Maximalt undertryck

90 mmHg - 12 kPa

Volym

Bälg 220 ml
Påse 500 ml

Material

Alla komponenter är tillverkade av biokompatibelt, pyrogenfritt material. Varje batch genomgår noggranna tester.
Katetern är röntgentät.

Tre backventiler

För att skydda personal och patienter finns det backventiler i såväl bälgens inlopp som utlopp samt i autotransfusionspåsens inlopp.

Tre filter

200 micron makrofilter i autotransfusionspåsen. 80 och 40 micron mikrofilter i transfusionssetet.
Bellovac ABT System for autologous blood transfusion Wellspect HealthCare
Dela