Test

X

Mitrofanoff

Vad är Mitrofanoff?

Om ett barn av fysiska eller psykiska skäl har svårt att utföra Ren Intermittent Kateterisering via uretra kan en Mitrofanoff stomi vara ett alternativ.

En Mitrofanoff är en kanal som skapas med hjälp av blindtarmsbihanget eller en bit av tunntarm. Kanalen gör det möjligt att utföra kateterisering via magen. I samband med denna operation genomförs ibland även en blåsaugumentation (förstoring). Vid blåsaugumentationen används tunntarm som läggs som en mössa på den befintliga blåsan. Detta gör att blåsan får en större kapacitet, men inte har samma förmåga att dra ihop sig, kateterisering blir därför nödvändig. Den nya blåsan kopplas till kanalen och genom denna utförs kateteriseringen.

Att kateterisera genom en Mitrofanoff

Då en sådan här operation oftast utförs på barn i förskoleåldern eller äldre kan barnet själv utföra kateteriseringen. Det kan kännas obehagligt i början, men med träning lär sig barnet hantera det bra. Det kan till och med vara lättare, eftersom det är enklare att finna hålet. Kanalen har en nippelfunktion så risken för läckage är minimal. Vanligtvis räcker det med ett litet plåster som skydd.

I övrigt gäller samma riktlinjer som vid RIK. Tidsintervallen mellan kateteriseringarna är vanligtvis minst var fjärde timme och före läggdags. Om det går längre tid kan ökar risken för läckage via uretra och UVI. För den här typen av kateterisering behövs en längre kateter. Cirka 40 cm är en bra längd för både flickor och pojkar.

Vid blåsaugumentaion bildas det tarmludd i blåsan. Detta beror på att det är tarm som använts och den fortsätter att bilda ludd även i den nya miljön. Tarmludd bildar en grumlig slemmig urin, därför bör blåsan spolas igenom med NaCl. Hur många ggr/dag och med hur mycket natriumklorid (NaCl) beror på hur rikligt med tarmludd barnet har.