Test

X

Konsten att lära ut RIK

LoFric som startkateter

En bra start är viktig. Varför det? Jo, för att en bra start ofta ökar sannolikheten att patienten fortsätter med behandlingen. 

Vi tror att LoFric passar bra för patienter att lära sig RIK. Just LoFric kan vara svaret på mångas önskemål om en diskret, hygienisk och effektiv tappningskateter. Flera av våra katetrar har ett handtag som underlättar användning och kontroll av katetern. De är vikbara vilket gör dem diskreta och lätta att ta med i alla situationer. Slutligen har de ett skonsamt ytskikt som kan användas under lång tid utan att ge skador. Många av de här egenskaperna bidrar till att minska risken för urinvägsinfektioner.

Här vill vi gärna förmedla några av de erfarenheter och god råd som ett antal andra erfarna förskrivare delat med sig av. Vi hoppas att något av detta skall förenkla för dig när du lär ut RIK.

Old man with nurse

Möjliga utmaningar för patienten som skall lära sig RIK

Fysiska förutsättningar
Patientens fysiska förutsättningar kan påverka hur lätt han/hon har möjlighet att lära sig RIK.
 • Övervikt 
 • Nedsatt motorik 
 • Spasticitet 
 • Nedsatt syn 
Ett fåtal patienter kan uppleva smärta, vilket ibland gör att han/hon spänner sig. Begränsad rörlighet kan till exempel göra det svårt för en kvinna att sära på benen och att nå vid kateteriseringen, men med rätt ställning och kanske något hjälpmedel brukar det kunna lösa sig på ett bra sätt.

Mentala förutsättningar
Ibland kan patientens känslomässiga och mentala förutsättningar upplevas som en ännu större utmaning, men med rätt förberedelser brukar patienten känna sig trygg och motiverad att lära sig RIK.
 • Mentalt oförberedd och ser inte vinsten med terapin 
 • Kognitiva begränsningar 
 • Stress 
 • Rädd för smärta 
 • Upplever blygsel 
 • Ser sociala hinder för RIK 
Den första reaktionen kan handla om att man inte vill vara annorlunda, eller om att man är rädd för att få ytterligare ett besvär i vardagen. Oftast upplever patienten det motsatta när han/hon väl lärt sig RIK, men det är naturligt att denna process kan ta lite tid.

Några goda råd

Många förskrivare vittnar om värdet av att låta inlärningen få ta tid. Att patienten är mentalt förberedd och har möjlighet att slappna av är viktigt, liksom att han/hon ser vinsten med terapin. Fördelen att bli torr, att slippa gå lika ofta på toaletten och att minska infektioner kan var något av det som motiverar mest. Att ha en bra kontakt med sin förskrivare som man kan vända sig till inger trygghet.

RIK kan förbättra livskvaliteten och förenkla vardagen. Detta är viktigt att förmedla.

Andra tips på hur inlärningen kan bli så bra som möjligt:
 • Skicka användarguide/RIK-instruktion inför besöket 
 • Hänvisa till www.wellspect.se 
 • Avsätt gott om tid för inlärning 
 • Börja med att visa bilder på hur RIK går till 
 • Ge tid att smälta – låt patienten bestämma takten 
 • Ta reda på mer om patientens livssituation 
 • Motivera med exempel från patientens vardag 
 • Välj en skonsam kateter med bra grepp 
 • Avdramatisera. Berätta att många andra har samma problem. 
 • Följ upp genom att boka ytterligare ett besök