Test

X

Vad är en bra startkateter?

Då många av patienterna ofta använder den första katetern under lång tid utan att byta är det viktigt att välja rätt startkateter. För att kunna välja rätt startkateter bör man titta på vilka behov som finns och välja den kateter som möter de flesta av dessa behov.

På kort sikt handlar det om de behov som gäller för att snabbt och effektivt kunna lära sig RIK. På längre sikt styr patientens livssituation och vardag vilka behov som är viktiga att möta. Beroende på hur aktivt liv patienten lever kommer en mängd olika situationer ställa olika krav och det blir viktigt att diskutera dom för att kunna välja den bäst lämpade startkatetern.

Att ha en produkt från start som inte ser ut som en sjukhusprodukt kan avdramatisera och göra inlärningen betydligt enklare för den som skall lära sig RIK.

För den som lär sig RIK bör katetern vara:
 • Hygienisk – minskar risk för infektion
 • Enkel att förstå – för minskad oro och tid att lära 
 • Lätt att greppa – förenklar kateteriseringen 
 • Lagom styv – gör det enklare att styra 
 • Tillräckligt lång – tömmer helt tomt 
 • Skonsam – för varsam kateterisering 
 • Väldokumenterad – för säker kateterisering över tid 
 • Diskret – gör det lättare att acceptera och dölja 
 • Lätt att koppla till påse – ger frihet i vardagen 
 • Smidig att ha med i fickan – motiverar i vardagen

Rekommenderade produkter


För kvinnor – LoFric Sense
 • Greppvänligt handtag – stabilt och hygieniskt 
 • Kvinnlig utformning – diskret och fräsch 
 • Lång nog att tömma tomt – säker och trygg 
 • Brukarens Bästa val* & Bästa Miljöval** 
För män – LoFric Origo
 • Greppvänligt handtag – stabilt och hygieniskt 
 • Vikbar till fickformat – diskret för bevarad integritet 
 • Stor sortimentsbredd – en för varje man 
 • Brukarens Bästa val* & Bästa Miljöval** 


--------------------------------------------------------------------------------

* Scand J Urol Nephrol 2012, Johansson K, Greis G, Johansson B et al.
** Journal of Cleaner Production. Stripple et al.

Våra kunder är nöjda


77 % av användare skulle rekommendera LoFric® Origo™ till andra användare1

88 % av förskrivare skulle rekommendera LoFric® Origo™ till andra förskrivare1

82 % av användare vill fortsätta med LoFric® Sense™ 1

98 % av förskrivarna kommer att fortsätta använda LoFric® Sense™ 1

___________________________________________________________

1. Market research among 389 respondents, Wellspect HealthCare 2013