Test

X

LoFric Academy

Är du föreläsare inom om ämnen relaterade till blåsdysfunktion?

LoFric Academy är ett internationellt online-system där man snabbt och lätt kan ladda ned eller skapa presentationer som behandlar olika aspekter av urinvägsbesvär. Det omfattar över 2060 sidor uppdelade i 286 kapitel och finns på flera olika språk.

lofric academy 2 health care professionals in clinic setting full width

Är du ansvarig för utbildning eller önskar du att undervisa andra?

Kära användare,
För att göra det enklare för er har vi lagt in presentationerna i Powerpoint. Materialet finns fortfarande tillgängligt som Flash presentation, men Powerpoint gör det lättare för er att använda och kombinera med annat material som ni har när ni ska utbilda inom området. Vi kommer löpande att fylla på med olika presentationer. 

LoFric Academy är ett internationellt online-system där man snabbt och lätt kan ladda ned eller skapa presentationer som behandlar olika aspekter av urinvägsbesvär. Det omfattar över 2060 sidor uppdelade i 286 kapitel och finns på flera olika språk.

Detta material kan kombineras på olika sätt för att skapa en komplett presentation på det sätt man önskar. För att öka flexibiliteten av presentationerna, indelningen av kapitel eller sidor, tillåter systemet användaren att skapa egna sidor. I anslutning till LoFric Academy finns en FileManager fylld med bilder och illustrationer som rör ämnet.

Materialet är utvecklat av sjuksköterskor för sjuksköterskor som, i de flesta fall, kommer att använda det för att utbilda fler sjuksköterskor. Det kan förstås användas för en bredare målgrupp också beroende på vad du säger under din presentation. När du laddar ned en presentation, kommer du att få två filer. Den ena filen innehåller presentationen - en flashfil som är packad till en zip-fil och denna måste du packa upp. Den andra filen är en PDF med presentationens manus.

Du får tillgång till utbildningsmaterialet genom att gå in på www.lofricacademy.com och registrera dig som en ny användare. 

Detta kan du göra i LoFric Academy:
 • Ladda ned presentationer som relaterar till urinblåsans funktion.
 • Skapa dina egna presentationer genom att använda materialet i LoFric Academy.
 • Skapa dina egna sidor: till din hjälp har du FileManager fylld med bilder och illustrationer i ämnet urinvägsbesvär.
 • Ladda ned animationer i ämnet urinvägsbesvär.

Dessa moduler finns nu tillgängliga:

 • Urinvägarnas anatomi
 • Neurogen blåsa
 • Multipel Skleros
 • Kateterterapi
 • Intermittent kateterisering
 • Berättelsen om LoFric
 • Urinvägsinfektioner
 • Att lära ut RIK till barn
 • Att lära ut RIK