Test

X

Efter trettio år sedan lansering är det ännu fler människor som använder LoFric

År 2013 firade LoFric-familjen 30-årsjubileum. Under åren som gått har namnet LoFric blivit förknippat med smidighet, säkerhet och förtroende hos användare och vårdpersonal. Detta beror på att vi alltid noga lyssnat på användarna och på de som förskriver våra tappningskatetrar. På så sätt har vi ständigt kunnat utveckla våra produkter och tjänster för att förenkla och förbättra vardagen för de som använder Ren Intermittent Kateterisering (RIK). Under tiden som gått har standarden förbättrats för generationer av användare.


LoFric var världens första hydrofila tappningskateter när den lanserades 1983. Än idag är det helt vanligt vatten som gör kateterns yta så gott som friktionsfri. LoFrics unika yta kallas UrotonicTM Surface Technology och var ett stort framsteg för katetervården när den kom. Genom UrotonicTM Surface Technology gjordes kateteriseringen enklare, mer bekväm och mer skonsam. Under årens lopp har det utvecklats ännu mer diskreta och lättanvända tappningskatetrar, som förenklar användarens vardag.


Vi är stolta över det vi uppnått, men nöjer oss inte med detta. Om det finns bättre lösningar för de som använder tappningskatetrar, eller något sätt där vi kan vara till ännu större hjälp, kommer vi fortsätta anstränga oss för att hitta detta. Vi har gjort stor skillnad under de senaste 30 åren. Vi kommer anstränga oss ännu mer de kommande 30 åren för att vara den bästa tänkbara samarbetspartnern för de som behöver våra produkter och tjänster.


LoFric – en livsomvälvande uppfinning som fortfarande efter trettio år är LoFric ledande inom utvecklingen av enklare, säkrare och mer skonsam kateterisering.

Det finns olika sätt att tömma urinblåsan på. För människor som inte kan göra det på det sätt som de flesta gör, behöver inte självkateterisering betyda ett mindre aktivt liv och detta hade teamet bakom LoFric i åtanke redan från början. Nu är det trettio år sedan LoFric gjorde det möjligt att slippa bekymra sig om kateteriseringen.

Innan LoFric fanns var kvarliggande katetrar den vanligaste lösningen för urinavledning. Visserligen fanns redan tappningskatetrar men LoFric var den allra första hydrofila katetern - detta innebar en revolution. Med sin hydrofila yta kunde LoFric ersätta den obekväma och ofta ineffektiva gelen som användes tillsammans med de gamla katetrarna. LoFric medförde mindre friktion på urinröret och därmed minskade risken för skador och infektioner som hade varit vanliga problem med andra typer av tappningskatetrar.


Tack vare sitt passionerade arbete som Jan Utas, numera Director R&D Urology på Wellspect HealthCare, lade ned tillsammans med sin kollega Håkan Melander kunde produktionen av LoFric starta – i vad som tidigare varit en motorsågsfabrik.
– När vi flyttade in gjorde vi om ett av rummen till ett renrum, berättar Jan Utas. Men resten av byggnaden såg fortfarande ut som en motorsågsfabrik…

Även om förutsättningarna för hydrofila katetrar hade undersökts tidigare blev LoFric det första seriösa försök att tillverka en riktig fungerande tappningskateter som kunde användas i bred omfattning. Forskarteamet gjorde mängder av experiment i dåvarande Astra Meditech’s nybyggda laboratorium.


– Vi testade en mängd olika lösningar på katetern tills vi fick fram den rätta ytan, berättar Jan Utas vidare. En maskin för tillverkningen av katetrarna var redan beställd och höll på att byggas. Vi blev tvungna ett antal gånger att justera tillverkningsprocessen och därmed be maskinleverantören ändra konstruktionen så att den skulle passa den modifierade processen bättre.

När maskinen äntligen anlände i februari 1983, tillbringade forskningsteamet nära på natt och dag med att få igång tillverkningen. Deras engagemang lönade sig och i augusti samma år kunde LoFric lanseras.

Den isotoniska ytan löste problemet

LoFric fick snabbt anhängare inom sjukvården. Här såg man möjligheterna till en större frihet och säkerhet vid självkateterisering med den hala engångskatetern. Men det uppstod andra problem.

Medan antalet användare ökade alltmer upptäckte några att katetern hade en tendens att fastna och var svår att dra ut.
– Trots våra noggranna tester dök detta problem inte upp förrän vi hade hundratals användare och först då råkade ett fåtal ut för det, förklarar Jan Utas. Vi misstänkte att det hade att göra med osmolaliteten (koncentrationen av antalet partiklar i ytan) så vi utvecklade ett nytt recept som gjorde ytan isoton med urin (det vill säga hade samma osmolalitet som urin) och det fungerade.

Den förbättrade LoFric fick ett ännu varmare mottagande. En av de tidiga anhängarna var Doktor Lars Sullivan vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets neurokirurgiska klinik i Göteborg. Han introducerade LoFric för sina ryggmärgsskadade patienter som tidigare bara använt kvarliggande katetrar med urinuppsamlingspåsar som byttes av sjukvårdspersonalen.

– Vi ville finna ett alternativ till den här typen av kateter, säger Jan Utas. Om man kan tömma sin urinblåsa själv blir livet mer normalt och kateteriseringen inte ett så stort problem. Med LoFric kan patienten kateterisera sig själv några gånger om dagen precis som man normalt kissar.

Gränserna tänjs för vilka människor LoFric gagnar

De LoFric katetrar som finns idag har fortfarande i princip samma yta som de första katetrarna som tillverkades. Men mycket annat har hänt sedan dess. Det mest framträdande är dock att LoFric inte längre är en enda kateter – det är en hel familj av katetrar som erbjuder en lösning för nästan vilket behov som helst.

Utvecklingen av LoFric familjen har bedrivits i nära samarbete med sjukvårdspersonal och användare.

– Och utvecklingen kommer säkerligen att fortsätta, säger Jan Utas. Det finns alltid behov av förbättringar. Vi arbetar ständigt med att öka enkelheten för användaren och vi försöker att tänja gränserna så oavsett funktionshinder ska alla personer klara av att kateterisera sig själv Ju enklare förpackningen är att öppna till exempel, desto fler människor gagnar det. Samtidigt kan vi inte tumma på de krav som finns för förpackningar – till exempel att de ska vara sterila och kunna hålla för att skydda produkten i minst tre år.

– Vi vill också att förpackningen ska se snygg ut. Om en LoFric råkar glida ut ur en användares handväska ska det inte vara uppenbart att det är just en kateter. Och med LoFric Sense och LoFric Origo tror jag att vi har kommit en bra bit på vägen.

Ett annat område som är under ständig utveckling är olika hjälpmedel som gör det enklare att hantera LoFric.
– Det idealiska vore att anpassa produkterna till varje unik användare, menar Jan Utas. Tyvärr skulle det bli alldeles för dyrt. Alla behöver skära i sina kostnader, särskilt inom sjukvården, och om vi som tillverkare håller kostnaderna nere kan fler människor använda LoFric. Av det skälet försöker vi hela tiden finna sätt att förbättra tillverkningsprocessen och göra den mindre kostsam. De hjälpmedel vi tillverkar är utvecklade genom feedback från användare och sjukvårdspersonal – om vi hittar andra sätt som underlättar användandet ytterligare så undersöker vi självklart dessa.

Andra områden där LoFric hela tiden blir bättre är inom miljön.
– Vi vill att våra material i både kateter och förpackning ska vara så miljövänliga som möjligt, säger Jan Utas. Av säkerhetsskäl återvinner vi inte katetrarna som kommer i kontakt med urin men transportförpackningen som förpackningen levereras i kan återvinnas. Vi har även utvecklat ett nytt katetermaterial, POBE (PolyOlefin Based Elastomer), som i stort sett inte lämnar något annat efter sig mer än vatten och koldioxid vid förbränningen.

Innan man lärde sig vikten av kateterisering dog personer med ryggmärgsskada och ryggmärgsbråck ofta av njurskador. Under 1900-talet har deras medellivslängd ökat betydligt, mycket beroende på självkateterisering och den förbättrade kvaliteten på själva katetrarna. Nu är skillnaden i medellivslängd mellan människor som har ryggmärgsskador och de utan väldigt liten.

– Alla som arbetar med LoFric borde vara stolta över att vara delaktiga i denna framgång. Att få arbeta med något som är så viktigt medicinskt sett och som samtidigt underlättar vardagen och ökar livskvaliteten för människor som behöver kissa med kateter upplever jag som väldigt givande.
Fakta
Namn: Jan Utas
Titel: M. Sc. Chem. Eng
Befattning: Director R&D Urology
Arbetsplats: DENTSPLY IH AB (Wellspect HealthCare)

LoFric® är ett registrerat varumärke som tillhör Wellspect HealthCare.