Test

X

Möter du patienter som har besvär när de skall dra ut sin kateter?

Varje kateterisering är en påfrestning för urinröret. Problemet är inte bara små skador på urinröret vid enstaka tillfällen, utan det faktum att dessa småskador över tid leder till faktiska  komplikationer som urinvägsinfektion och/eller strikturer. De flesta sådana komplikationer brukar komma efter 5 år av  RIK1.

1. Wyndaele and Maes. J Urol 1990;143:906-908

Kateter med låg osmolalitet

Den här katetern har ett ytskikt vars osmolalitet är lägre än urinens. Vad händer då? Jo, naturens strävan efter balans gör att vattenmolekylerna lämnar kateterns yta och förflyttar sig till slemhinnan i urinröret. Detta kan göra att katetern torkar och friktionen ökar när man skall dra ut katetern.

SE Low osmolality catheter

Kateter med hög osmolalitet

Det här är en kateter med hög osmolalitet. Ytan är isotonisk mot urin, vilket betyder att den har samma saltkoncentration som kroppen/urinröret själv. Vattenmolekylerna stannar kvar på ytan, och säkerställer att katetern bibehåller samma låga friktion genom hela kateteriseringsproceduren.

SE High osmolality catheter