Test

X

Urotonic Surface Technology

LoFric är den enda kateter i världen som använder ytskiktet Urotonic™ Surface Technology. Metoden utvecklades för att göra blåstömningen enklare och skonsammare.

Hemligheten bakom ytskiktet Urotonic Surface Technology är en kemisk process som gör ytan isotonisk till urin. Det innebär att salthalten på kateterns yta är densamma som i urinen. Salthalten gör att vattnet på den fuktiga ytan stannar kvar under hela kateteriseringen. Därför är LoFric-katetrarna lika hala när de dras ut som när de förs in.
Urotonic surface technology_cutthrough assembly

Urotonic Surface Technology

LoFric är den enda kateter i världen som använder ytskiktet Urotonic™ Surface Technology. Metoden utvecklades för att göra blåstömningen enklare och skonsammare.

Hemligheten bakom ytskiktet Urotonic Surface Technology är en kemisk process som gör ytan isotonisk till urin. Det innebär att salthalten på kateterns yta är densamma som i urinen. Salthalten gör att vattnet på den fuktiga ytan stannar kvar under hela kateteriseringen. Därför är LoFric-katetrarna lika hala när de dras ut som när de förs in.