Test

X

POBE - det nya materialet i Lofric

Vad är POBE?

POBE är ett elastiskt material, fritt från mjukgörare (så kallade ftalater), som kombinerar PVC-materialens mycket goda fysikaliska egenskaper med exceptionellt bra miljöprestanda. Polyolefinbaserade plaster tillverkas med enkla processer i stora energieffektiva produktionsanläggningar. Det ger en energieffektiv produktion och 35% lägre miljöbelastning jämfört med andra PVC-fria plaster.1

Polyolefiner som är basen i Wellspect HealthCares POBE-material är polymerer som endast innehåller kol, väte och syre. Liknande material används sedan länge i en rad sjukhusprodukter, som till exempel i påsar, dränage och diverse slangar. Välkända basplaster som polyeten och polypropen är exempel på plaster som tillhör gruppen polyolefiner. Dessa ingår också i det nya POBE-materialet.

Att använda polyolefinbaserade material i medicintekniska produkter är i sig inget nytt. Materialet har funnits länge i blodpåsar, sårdränage, slangar med mera inom branschen. Det unika med det specialkomponerade POBE-materialet är att det kan användas för urinkatetrar och att det är utvecklat för bästa säkerhet, funktion och miljöprestanda just för LoFric.

Namnet POBE kommer från dess material som alltså är polyolen-baserad elastomer.

1 Stripple et al. Journal of Cleaner Production Vol 16, Iss 16 2007.