Test

X

Fyra goda råd för att undvika UVI med självkateterisering

1. God hygien

Tvätta händerna före varje kateterisering. Underlivet kan tvättas med en mild tvål en gång per dag. Om underlivet tvättas oftare kan de naturligt goda bakterierna i slem-
hinnan som hjälper till att bekämpa infektioner tvättas bort.
Vissa katetrar har ett införingshjälpmedel eller ett sterilt handtag som hjälper till att föra in kateterslangen utan att behöva vidröra katetern med fingrarna.

2. Töm regelbundet och töm tomt

Kvarvarande urin är ofta en orsak till infektion. Ta tid på dig vid kateteriseringen. Dra ut katetern långsamt för att vara säker på att blåsan är helt tom. Det är viktigt att katetern har rätt längd – en kateter som är för kort har svårt att tömma blåsan helt tom, vilket ökar risken för infekton. Be din läkare eller sköterska om hjälp för att få rätt kateterlängd som är anpassad för dig.
En tumregel är att själv-kateterisera sig 4-6 gånger per dag med regelbundna intervaller. Om du tömmer mer än 400 ml urin vid varje tillfälle, väntar du för länge med tömningen. Medicinska studier har visat att stora mängder urin i blåsan ökar risken för urinvägsinfektion.

3. Minimera friktion

Urinrörets och urinblåsans slemhinna förhindrar bakterier att orsaka skada. En kateter med en hydrofil yta binder vatten till katetern, vilket gör den mycket hal att föra in och ut. Denna yta skyddar slemhinnorna från skador. Alla katetrar är inte likadana, så be din förskrivare om hjälp att välja en kateter som har bevisad säkerhet.

4. Drick!


Drick 1½–2 liter vätska varje dag, det kan skölja bort skadliga bakterier, vilket kan bidra till att förebygga urinvägsinfektioner


Källa: Vahr et al 2013, Logan and Shaw 2011, Logan et al 2008

Vill du veta mer?

Här finner du några nyttiga länkar till olika webbplatser som kan vara värdefulla att ta del av, särskilt om du är professionell inom sjukvården.

Hör gärna av dig med fler tips på sidor!

1. En skrift om urinvägsinfektioner utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Här finns även avsnitt ur Vårdhandboken om kateterisering av urinblåsa samt ett word-dokument att ladda ned för journalgranskning kopplat till att förebygga urinvägsinfektioner. --> Läs mer här

2. Good Practice in Health Care är en broschyrserie från EAUN. Kostnad 12-15 Euro per styck. Dessa riktar sig mot all vårdpersonal som någon gång möter patienter som behöver urologiexpertis i form av kateterisering, dilation, urostomi med mera. --> Läs mer här

3. WHO Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection/Clean Care is Safer Care. Rapporten ger en översikt av tillgängliga studier av vårdrelaterade infektioner, genomförda mellan åren 1995-2010. --> Läs mer här

4. På webbplatsen Antimicrobe finns en stor samling artiklar om diagnoser och terapier relaterade till olika typer av infektioner. Denna länk går till en grundläggande artikel om urinvägsinfektioner och tar upp epidemologi, klassifikation, patogenesis samt mikrobiologiska studier. --> Läs mer här

5. NHS, National Health Service, som ansvarar för Storbrittaniens offentliga sjukvård har en lättillgänglig och informativ sektion om urinvägsinfektioner hos vuxna. --> Läs mer här

6. CSC, Centers for Disease Control and Prevention, är det amerikanska smittskyddsinstitutet och har flera dokument publicerade på denna sida med upplägget frågor & svar om urinvägsinfektioner i samband med kateteranvändning. --> Läs mer här

7. Rapport från WHO om utvecklingen av antibiotika resistens, med fokus på hotet mot den moderna medicinens behandlingsmöjligheter – att antibiotika inte längre har samma effekt på alltfler infektioner: Antimicrobial resistance, Global Report on Surveillance. WHO 2014. --> Läs mer här