Test

X

Livskvalitet

Som du kanske själv har märkt kan LUTS ha en stor inverkan på välbefinnandet och livskvaliteten8–11. LUTS ökar risken för depression, och ju svårare symptomen är desto större blir risken12. Studier visar att svår LUTS faktiskt kan påverka livskvaliteten lika kraftigt som en ryggmärgsskada.

quality of life full width

Nokturi

Att behöva tömma urinblåsan på natten är det allra vanligaste symptomet på LUTS. Mer än 40 % av oss som är över 70 år är drabbade. Men symptomen kan också börja redan i 40-årsåldern. Besvären associeras ofta med sömnbrist, trötthet under dagen och – troligen som en följd av detta – ökad risk för fallolyckor och frakturer.

LUTS och sexlivet

Det finns en koppling mellan LUTS och problem med sexlivet. Hormonpåverkan kan ge erektionsproblem, och även psykologiska faktorer som stress och oro orsakade av urinvägsproblem kan påverka sexlivet.

1. Ojewola et al. World J Mens Health. 2016;34:200-208
2. Sarma et al. J Urol. 2008;180:227-32.
3. Breyer et al. J Urol. 2014;191:1333-9
4. Kupelian et al. J Urol. 2011;185:571-7
5. Oelke et al. Int J Clin Pract. 2016;70:940-949
6. Galizia et al. J Am Med Dir Assoc. 2012;13:640-4
7. Banks. BMJ. 2001;323:1058-60
8. Fourcade et al., World J Urol. 2012;30:419-26
9. Lee et al. Value Health. 2008;11:680-8
10. B.L. Hansen / European Urology 46 (2004) 229–234
11. Marklund et al. Scand J Urol Nephrol. 2010;44:304-14
12. Breyer et al. J Urol. 2014;191:1333-9

Förbered dig inför läkarbesöket

För att underlätta och påskynda processen kan du fylla i en miktionslista inför ditt läkarbesök. Gör det enkelt genom att ladda ned vår app här!

Ladda ned LoFric® Mic Chart App