Test

X

Män och LUTS

Om inte förr så senare drabbas nästan alla män av nedre urinvägssymptom, LUTS. Det är troligen anledningen till att dessa symptom betraktas som en normal del av åldrandet 6, 7. Men det stämmer inte. 

Många av LUTS-symptomen orsakas av ofullständig tömning av urinblåsan. Det positiva är att det går att behandla.

men and luts full width

Vad är LUTS?

LUTS är en förkortning för den engelska benämningen Lower Urinary Tract Symptoms och är ett samlingsbegrepp för besvär med urinvägarna, som nattliga toalettbesök, svag urinstråle, ökad urineringsfrekvens, inkontinens, ofullständig tömning av urinblåsan, urinläckage och även problem med sexlivet.

LUTS brukar delas in i tre grupper

Lagring

Till den här gruppen räknas  urinvägsproblem som ökad urineringsfrekvens, täta trängningar, nokturi och inkontinens. Nokturi betyder att du behöver tömma urinblåsan på natten och är det allra vanligaste symptomet på LUTS.

Tömning

Hit hör urinvägsproblem som märks i samband med urinering, som svag stråle, startsvårigheter och efterdropp.

Symptom efter urinering  

Ibland kan du uppleva problem även efter urinering, som ofullständig tömning av urinblåsan eller efterdropp. 


LUTS inkluderar även symptom relaterade till samlag och smärta.


6. Ojewola et al. World J Mens Health. 2016;34:200-208
7. Sarma et al. J Urol. 2008;180:227-32.

Det kan finnas olika orsaker till problem med urinvägarna.
Kontakta din läkare eller vårdcentral för en bra introduktion till ren intermittent kateterisering.

Önskar mer information om LoFric Origo

Vad är skillnaden mellan BPH (benign prostate hyperplasi/godartad prostataförstoring) och prostatacancer?

För att förstå skillnaderna har vi vänt oss till en expert på området, nämligen Ralph Peeker, professor och överläkare i urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han svarar i filmen nedanför på frågor om skillnader, symptom och om man är mer benägen att få prostatacancer om man en gång fått BPH.