Test

X

Manlig hälsa och manlighet

På vissa sätt kan det vara svårt att vara man. Vi har en lägre förväntad livslängd än kvinnor – 73,2 år mot 80,2 år i Europa1. Dödligheten är också högre bland män än bland kvinnor vid 12 av de 15 vanligaste dödsorsakerna2.

Men det är inte nog med det. Vi män drar oss dessutom för att söka vård3–5. Enligt vetenskapen beror det antagligen på stereotypa uppfattningar om manlighet3–5, vi ser oss själva som tuffa och oberoende. Andra orsaker är att vi känner oss generade eller har ont om tid6, 7. Om vi söker vård gör vi det ofta för sent. 

Följden blir att vi har ont och lider i onödan. Dessutom får många av oss ett sämre resultat av behandlingen 3, 5.

På de här sidorna kan du  lära dig mer om manlig hälsa och LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms.

 

 

1. WHO 2016. Världshälsostatistik 2016 www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
2. Pinkhasov et al. Int J Clin Pract. 2010;64:465-74
3. Banks. BMJ. 2001;323:1058-60
4. Kim. World J Mens Health. 2015;33:45-9
5. Pinkhasov et al. Int J Clin Pract. 2010;64:475-87
6. Ojewola et al. World J Mens Health. 2016;34:200-208
7. Sarma et al. J Urol. 2008;180:227-32.