Test

X

Medicinsk säkerhet och samarbete med experter

Det är oerhört viktigt för oss att se till att både patienter och vårdpersonal kan förlita sig på våra produkters medicinska säkerhet. Vi på Wellspect HealthCare övervakar noga alla våra produkter från den prekliniska forskningen och genom produktens hela livscykel. Vi har också ett nära samarbete med experter inom vården (så kallade ”key experts”, nyckelexperter) för att försäkra oss om att vår forskning och våra produkter utvecklas på den högsta möjliga vetenskapliga nivån.