Test

SciLight

SciLight är en överskådlig sammanfattning av en specifik forskningsfråga som åskådliggörs med hjälp av informativ grafik och i posterformat. Informationen baseras på utvalda och expertgranskade publikationer som väljs ut genom en systematisk urvalsprocess.