Test

X

Wellspect HealthCares forskning (fullsponsrade studier)

Alla våra fullsponsrade studier utförs enligt Good Clinical Practice (GCP), Helsingforsdeklarationen och Wellspect HealthCares standardrutiner (SOP).
Wellspect HealthCare Research Fully Sponsored Studies

Fullsponsrade studier

Wellspect HealthCare ansvarar för genomförandet av studien, det vill säga fungerar som studiesponsor.

Mål 
Att säkerställa att våra produkter är säkra, pålitliga och effektiva, men också att utöka antalet indikationer för produkterna.

Att ha de bästa produkterna på marknaden med det senaste dokumentationsflödet inom varje område.

Regler och förordningar
Överensstämmelse med den internationella standarden ISO 14155 om klinisk prövning av medicintekniska produkter – god klinisk praxis. Standarden bygger på de etiska principerna i Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration. Granskning av en oberoende etikprövningsnämnd.