Test

X

Advancing Together

Vi samarbetar med experter inom hälso- och sjukvård samt  teknologi för att utöka vår kunskapsbas och upptäcka nya innovativa idéer. Vi lyssnar på användare och vårdpersonalen som känner dem och deras behov. Vi kombinerar kunskapen om våra användares vardagsliv med den banbrytande teknologin i våra laboratorier för att utveckla produkter som verkligen gör skillnad för de människor som verkligen behöver dem.

Genom att avsätta medel till forskning och stödja organisationer som leds av vårdpersonal inom kontinensvården, leder vi innovationerna för att förbättra livet för dem som använder våra produkter.

2017 tog vi initiativet till att starta ACCT - Advancing Continence Care Together, ett forum för vetenskap, industrin och vårdpersonal. Målet med ACCT är att dela, interagera och diskutera hur vi bäst utvecklar kontensvården till fördel för användare världen runt.