Test

X

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Wellspect  har ett starkt engagemang i att bedriva en säker och sund verksamhet över hela världen. Vi värnar om våra medarbetares liv och hälsa och om de samhällen som omger oss. Därför genomgår alla våra anställda säkerhetsutbildning och vi genomför årliga miljö-, hälso- och säkerhetsbesiktningar.