Test

X

Avfall

Vi strävar efter en resurseffektiv drift genom att minimera vår förbrukning av naturresurser och återvinna överblivet material. När det är möjligt försöker vi i första hand undvika att skapa avfall. När det inte går att undvika försöker vi åtminstone minimera mängden avfall.

För att se till att vår avfallshantering fortsätter vara effektiv har Wellspect infört tydligt definierade avfallsrutiner som omfattar årlig uppföljning. Konsekvenserna av att generera avfall utvärderas alltid under alla förändringsprocesser och riskbedömningar. Detta har lett till ökad återvinning. I dag återvinner vi omkring 45 procent av vårt avfall. Material som inte går att återvinna skickas till förbränning med energiåtervinning.