Test

X

Förpackningar och förpackningsavfall

Wellspect HealthCare erbjuder en bred portfölj av sjukvårdsprodukter. Vårt förpackningssystem måste uppfylla höga tekniska krav för att skydda produkterna från diverse yttre omständigheter som skulle kunna påverka produkternas funktion eller hygien. Wellspect HealthCare har utfärdat riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet i enlighet med EU:s förpackningsdirektiv för att minimera negativ miljöpåverkan från våra produkter. Förpackningarna ska vara effektiva (så lite förpackningsmaterial som möjligt).

Vid utformningen av nya förpackningar strävar vi efter att:

  • minimera mängden förpackningsmaterial
  • kontrollera att halterna av tungmetaller inte överskrider gränsvärdet
  • minimera mängden skadliga ämnen
  • se till att förpackningen kan återvinnas genom antingen materialåtervinning, energiåtervinning eller kompostering.

I Sverige samarbetar vi med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, för återvinning av förpackningar som skickas ut inom landet. I Tyskland samarbetar vi på ett liknande sätt med det lokala företaget Duales System Deutschland – Der Grüne Punkt. Vi rapporterar i enlighet med den svenska förordningen om producentansvar för förpackningar (2013:757), som även omfattar förordningarna i motsvarande EG-direktiv (1994/62/EG).