Test

X
energy full width

Energi

Wellspect  använder elektrisk ström för att köra interna processer och utrustning och fjärrvärme för att värma upp anläggningarna. Energiproduktion är i de flesta fall förknippad med olika typer av negativ miljöpåverkan. Energi är också en ändlig resurs, och fossila bränslen är ingen långsiktig lösning för framtida behov. Vi tar vårt ansvar genom att anlita elleverantörer som tillhandahåller hållbar energi från förnybara källor som vatten, vind, sol och biobränsle.

För att bidra till en hållbar samhällsutveckling på lång sikt strävar vi också efter att minska vår energiförbrukning så mycket som möjligt. Vi anser att ett av våra viktigaste ansvarsområden är att bli mer energieffektiva och sträva efter att använda energikällor med lägre koldioxidutsläpp som alternativ till fossila bränslen. Vi betraktar inte klimatkompensation som något alternativ till att själva sträva efter att minska våra utsläpp. Under 2014 genomfördes en energibesiktning på Wellspects produktionsanläggning i Mölndal. Energibesiktningen kommer att ge upphov till ett energibesparingsprogram med syftet att minska energiförbrukningen.