Test

Dina synpunkter är värdefulla för oss

Vår företagsvision säger: "We passionately strive to make a real difference every day to everyone who needs our products and services." Det är därför som varje lösning som är försedd med namnet Wellspect HealthCare för med sig den trygghet och pålitlighet som bygger på mer än 30 års erfarenhet av livsförbättrande funktionalitet.

Vi har ett långsiktigt åtagande att förbättra livskvaliteten för tusentals människor, år efter år. För att lyckas med det är vi beroende av synpunkter från våra användare världen över – och där kan du bidra!

tellus user panel full width

Berätta för oss!

Hjälp oss genom att dela med dig av dina synpunkter via TellUs, en plattform för öppen dialog mellan personer som använder RIK. Som medlem av TellUs-panelen kan du göra stora insatser både för dig själv och för andra kateteranvändare. Du blir regelbundet tillfrågad om att delta i webbaserade enkäter. Dessa är helt frivilliga. Dina svar, som är helt anonyma, analyseras och dina synpunkter vidarebefordras bland annat till vår avdelning för forskning och utveckling som värdefulla förslag på utveckling och förbättring av produkterna. 

Bara tack vare återkoppling från användarna – de verkliga experterna – kan vi på Wellspect HealthCare förbättra den dagliga självkateteriseringen och höja livskvaliteten för tusentals människor.

Om medlemskapet:

  • TellUs vänder sig till dig som regelbundet tömmer urinblåsan eller dilaterar urinröret med hjälp av tappningskatetrar, oavsett märke och modell.
  • TellUs är avsett för personer över 18 år eller målsman för minderårig som använder tappningsskateter.
  • Dina svar kommer alltid att vara anonyma.
  • Om du vill delta i panelen behöver du ange en e-postadress.
  • Dina personuppgifter kopplas inte till dina svar i någon av enkäterna.
  • Du kan när som helst avsluta medlemskapet genom att kontakta Wellspect HealthCare.
  • Hittills har 1 400 personer anmält sig till TellUs. Gå med redan i dag!

Till att börja med vill vi be dig att uppge dina kontaktuppgifter, ålder och kön samt information om din kateteranvändning.

Gå med i TellUs webbpanel!

Kontakta oss

Sweden