Test

X

Rapporter från våra TellUs-enkäter

Här är resultaten från några av de enkätundersökningar som vi har genomfört under 2014:

Urinvägsinfektioner (UVI) – Återkommande urinvägsinfektioner är fortfarande ett av världens största hälsoproblem. Det orsakar inte bara lidande för patienterna utan skapar också hög press på vårdapparaten. Vi på Wellspect har ett starkt engagemang för att hitta lösningar på det här problemet. Vår vision är ”säker och infektionsfri användning av tappningskatetrar”. Tack vare våra TellUs-medlemmars engagemang kan vi få en bättre förståelse för hur kateteranvändare upplever det här problemet, något som har stor betydelse för vårt fortsatta arbete.

Värdet av olika kateterfunktioner – Det pågår ständigt diskussioner om olika typer av katetrar, deras funktioner och vilket mervärde de ger användarna. Vi på Wellspect ville ta reda på vad användarna själva ansåg om saken. Vi kom fram till att de olika kateterfunktionerna har ett värde för användaren (eller betyder något för användaren). Läs mer

Hur effektiv är LoFric®? – Tack vare våra TellUs-medlemmars engagemang har vi ökat vår kunskap om de fördelar som LoFric-katetrarna ger användarna – en viktig insikt för oss att ta med när vi vidareutvecklar våra tjänster och produkter. Målet är att bli ännu bättre i framtiden.

Internetvanor – I dagens samhälle finns all tänkbar information bara på ett klicks avstånd – utmaningen är att hitta rätt information. Tack vare våra TellUs-medlemmars engagemang har vi fått ökad kunskap om vad kateteranvändare förväntar sig och vill kunna hitta på vår webbplats. Målet är att tillhandahålla kunskap och tjänster som tillgodoser kateteranvändarnas behov på ett bättre sätt.

Tillbehör som hjälper dig med kateteriseringen – För en del användare är tillbehören viktiga när man utför självkateterisering. Tack vare våra TellUs-medlemmars engagemang kan vi få bättre förståelse för vad som är viktigt när man använder tillbehör vid självkateterisering. Målet är att bli ännu bättre i framtiden.

Gå med i TellUs webbpanel!

Kontakta oss

Sweden

LoFric® är ett registrerat varumärke som tillhör Wellspect HealthCare.