Test

X

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Wellspect  har ett starkt engagemang i att bedriva en säker och sund verksamhet över hela världen. Vi värnar om våra medarbetares liv och hälsa och om de samhällen som omger oss. Därför genomgår alla våra anställda säkerhetsutbildning och vi genomför årliga miljö-, hälso- och säkerhetsbesiktningar.

Hållbart arbetsliv

För Wellspect är det viktigt att kunna erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda runtom i världen. Vårt mål är att främja en god hälsa hos våra anställda och samarbetspartners som är involverade i vår verksamhet. För att uppnå det målet får våra anställda utbildning inom arbetsmiljösäkerhet samt tillgång till träningsanläggningar och friskvårdsprogram.