Test

X

Hållbarhetsrapport

I vår ambition att vara ett innovativt och ledande medicinteknisktföretag så tar vi även ansvar för våra uppsatta hållbarhetsmål för att vår kärnverksamhet skall lämna så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Detta förväntas också av vår omvärld. Därför är begreppet hållbarhet ett av nyckelorden inom företaget.

Hållbarhetsarbetet är ett av de strategiska mål som företagets ledningsgrupp arbetar med kontinuerligt och driver långsiktigt.  

Dentsply IH AB upprättar årligen en hållbarhetsrapport som beskriver interna arbetet inom säkerhet, hälsa och miljö (SMH). En kortfattad beskrivning av företagets hållbarhetsarbete redovisas i rapporten.

Rapporten delas in i följande huvudpunkter:

  • Miljö
  • Sociala förhållande och personal
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption

Vill du veta mer om vad Dentsply IH AB arbetar med inom viktiga hållbarhetsområden finner du vår kompletta Hållbarhetsrapport under länken ”Hållbarhetsrapport Dentsply IH AB 2019”.