Test

X

Miljöledningssystem

Wellspect  har ett certifierat miljöledningssystem. Certifieringen uppdateras regelbundet som bevis på att vi agerar i enlighet med de krav som gäller. BSI genomför regelbundna miljöbesiktningar av vår produktionsanläggning i Mölndal för att verifiera att vi följer tillämpliga bestämmelser och standarder.

  • Miljöledningssystem ISO 14001:2004