Test

X

Student och nyfiken på oss?

Du som student är viktig för oss på många sätt eftersom du är en del av framtiden. Är du nyfiken på vad framtiden hos oss kan innebära? Genom att göra ditt examensarbete, din praktik eller att arbeta hos oss under sommaren ges du utmärkta tillfällen att få inblick i hur framtiden för dig kan se ut inom företaget.

Examensarbete

Genom att göra ditt examensarbete hos oss får du möjlighet att lära känna företaget och vi får möjlighet att lära känna dig. Ett examensarbete hos oss innebär att du har ett uppdrag där du får möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som intresserar dig och som vi kan ha nytta av. Under uppdraget har du en handledare hos oss och en handledare på ditt universitet/högskola som kan stötta dig.

Under Lediga jobb utannonserar vi våra examensarbeten. Du kan även skicka en öppen ansökan till student.se@dentsplysirona.com där du bifogar följande information;

  • personligt brev inklusive relevant utbildning och erfarenhet
  • vilken tidsperiod som är aktuell för examensarbete
  • inom vilket område du vill göra ditt examensarbete

Vi sammanställer din ansökan och förmedlar den internt. Om det finns möjlighet till att göra examensarbete hos oss kommer vi att kontakta dig.

Ersättning

Du belönas med en fast ersättning när du har genomfört ett examensarbete och under förutsättning att examensarbetet godkänts av Wellspect HealthCares handledare samt ansvarig handledare vid universitet/högskola.

Ersättningen är skattepliktig och förmånsbeskattas i enlighet med gällande skattelagstiftning.

Praktik

För oss är det viktigt att du får en lärorik praktikplats där du får med dig relevant och bra erfarenhet inför ditt framtida arbetsliv.

Om du är intresserad av praktikplats hos oss kan du skicka en ansökan till student.se@dentsplysirona.com.

Bifoga följande i din ansökan;

  • ett personligt brev där du beskriver dig själv
  • inom vilket område du vill praktisera
  • vilken tidsperiod praktiken avser
  • om praktiken ingår som en del av en utbildning eller om det är en praktikplats genom Arbetsförmedlingen

Sommarjobb

Varje år är det många som vill sommarjobba hos oss och vi försöker erbjuda så många som möjligt sommarjobb. För oss är det viktigt att det finns ett behov av att ha sommarjobbare och att vi kan ge dig värdefulla erfarenheter för ditt framtida arbetsliv. Detta kan innebära att behovet och arbetsuppgifter varierar år från år.  Vår ansökningsperiod till sommarjobb är vanligtvis i början av februari. Låter detta intressant?