Test

X
maria berntsson employee profile promo image

Maria Berntsson

EHS Manager
Wellspect HealthCare

Jag har arbetat på Wellspect HealthCare sedan 2010, då jag började på SHE (Safety, Health & Environment). Nyligen fick jag chansen att ta ett nytt karriärkliv inom Kvalitetssäkring och blev EHS Manager. I min roll stöder jag Dentsply Sironas affärsenheter i Mölndal, Wellspect HealthCare och Dentsply Sirona Implants, i frågor som rör miljö.

En arbetsdag kan börja med riskanalys för ändringar i våra processer och hanteringen av kemikalier. I min roll måste jag alltid vara uppmärksam och flexibel för att kunna göra bedömningar oavsett om en förändring kan komma att påverka miljön, människors hälsa eller säkerhet. Min dag fortsätter med möten, kontakt med miljömyndigheter och uppdateringar gällande lagkrav. Jag arbetar också med utveckling, underhåll och förbättringar av processer som rör miljökrav. Ofta brukar jag också förbereda presentationer, skriva rapporter eller ge utbildningar inom EHS.

Kontentan av mitt arbete är att ta fram lösningar som hjälper oss driva en hållbar verksamhet, och kunna förklara mål och syfte med de krav vi ställer så att berörda parter förstår. Det är en utmaning, men det gör mitt arbete och mina arbetsdagar meningsfulla.