Test
Gunilla Olsson

Sälj- och marknadskoordinator

Gunilla Olsson

Ansvarig för sälj- och marknadssupport, brukarkontakter, sociala medier, beställningar och logistik.  

Mobil: +46 768 040 650

gunilla.olsson@wellspect.com