Test

X
ACCT 2017

Initiativ för att förbättra inkontinensvården

ACCT, Advancing Continence Care Together, är ett globalt utbildningsinitiativ framtaget av Wellspect HealthCare som hade sitt första första möte i  Göteborg den 15-16 mars 2017.
Blås- och tarmproblematik är vanligt särskilt för patienter med någon form av neurogen skada eller sjukdom. Wellspect HealthCare vill med detta möte uppmärksamma att problemen inte alltid, men ofta, också hänger ihop. 

Syftet är att skapa en mötesplats där olika typer av professioner inom vården tillsammans kan ta fram förslag på förbättringar inom området för blås- och tarmbehandling och på så sätt skapa förutsättningar för en högre livskvalitet för dessa patienter. 

Årets ämnen är den neurogena blåsan och tarmen, behandling och synergier mellan dessa samt förebyggande av urinvägsinfektioner (UVI). 

För det kompletta programmet för mötet, klicka här.