Test

X
UNHCR 2

Donation till människor på flykt

Just nu pågår världens största flyktingkris. Läget är akut och behoven enorma. Därför valde Wellspect HealthCare i Sverige att 2015 donera 10 000SEK till UNHCR, FN's flyktingorgan. 

Sedan några år väljer företaget att göra donationer till välgörande ändamål istället för att ge en julgåva till medlemmarna i användarpanelen TellUs. TellUs är en databas där användare av tappningskatetrar får lämna sina synpunkter i olika typer av undersökningar - från produktdesign till livskvalitet i förhållande till sin funktionsnedsättning. Alla svar lämnas anonymt och används i företagets ständiga utveckling för att förbättra sina produkter och sin service till användare runt om hela världen. 

Att också på det här sättet, genom en donation, bidra till att förbättra situationen för alla de människor som idag är på flykt undan krig och terror i sina hemländer är en självklarhet. Miljoner människor är på flykt. Hälften av dessa är barn. Det är vår innerligaste förhoppning att vårt bidrag kan vara till nytta för dem.