Test

X
Wellspect news and environmental information

Vi jobbar aktivt för en grönare och bättre värld

Vi på Wellspect HealthCare tar vårt ansvar som världsledande medicinteknikföretag på stort allvar. Vi söker hela tiden nya sätt att förbättra vår tillverkning och våra processer för att vara så effektiva som möjligt – utan att någonsin tumma på säkerhet, hälsa eller miljö.

Vi minimerar den inverkan som vår verksamhet och våra produkter och tjänster har på miljön genom att tillämpa principerna minska, återanvända och återvinna. När det är möjligt väljer vi alltid i första hand förnybar energi som vatten, vind, sol och biobränsle. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling på lång sikt strävar vi också efter att minska vår energiförbrukning så mycket som möjligt. Vi anser att ett av våra viktigaste ansvarsområden är att bli mer energieffektiva och sträva efter att använda energikällor med lägre koldioxidutsläpp som alternativ till fossila bränslen. 

Vårt engagemang märks tydligt i våra årliga mål för resursminskning, vår produktutveckling, vår lokala avfallshantering och vår optimerade logistik för förpackningar och distribution av produkter. Våra transporter sköts av välkända speditörer som har dokumenterad miljöinriktning och certifiering enligt ISO 14001.

Våra produkter ska alltid utformas så att de har minsta möjliga miljöpåverkan under hela sin livscykel, inberäknat materialval, tillverkningsmetoder och hantering av förbrukade produkter. Hela vårt katetersortiment finns numera tillgängligt i ett plastmaterial helt fritt från PVC, så kallad POBE-plast. Vi är starkt engagerade i att fortsätta förbättringsarbetet på alla nivåer för att uppnå en hållbar framtid. Vi arbetar för en grönare och bättre värld.

Publicerades 15 december 2014