Test

X
UST osmolality

Ytlig skillnad på hydrofila katetrar

Att vara ytlig upplevs sällan som positivt, men när det gäller hydrofila tappningskateter är just ytan av största vikt. En bra yta ska tilläggas. 

Valet av tappningskateter är viktigt inte bara på kort sikt för att hitta en metod som fungerar och är smidig i vardagen. Med tanke på att de flesta som använder ren intermittent kateterisering kommer att göra det över lång tid, troligen för resten av sina liv, måste tappningskatetern fungera även långsiktigt. 

En hydrofil kateter är oftast att föredra framför en torr då urinröret ansträngs mindre när man för in och ut katetern. Detta beror på att ytan på dessa katetrar har en salthalt som påminner om urinrörets egen. Men alla hydrofila tappningskatetrar är inte bra eftersom koncentrationen av salt kan skilja sig åt och detta är viktigt att tänka på i valet av kateter. Om salthalten är för låg kan tappningskatetern ändå fastna i urinröret om det tar lång tid att tömma blåsan. Om den har en lägre saltkoncentration kan den även orsaka små, små skador i vävnaden i urinröret som gör att risken för bakterier ökar ju längre du använder katetern. 

Det räcker alltså inte att välja vilken hydrofil tappningskateter som helst, utan en som har undersökts ordentligt och där det har konstaterats att det inte uppstår några problem med urinröret eller dess slemhinna vid längre tids användning. 

Så visst är ytan viktig - var rädd om ditt urinrör. Titta på filmen här nedan!