Test

X

Mångfald och integration

För att stärka vår globala affärsverksamhet, är vi beroende av den mångfald som finns hos vår personal när det gäller bakgrund, kunskaper och erfarenheter för att fortsätta var framgångsrika och engagerade. Det berikar vårt dagliga arbete på Wellspect. Det inspirerar till utveckling eftersom dina styrkor blir våra styrkor, och hjälper oss hålla en hög kompetensnivå.

Mångfald och integration är viktigt för vårt företag och fundamentalt för vår kultur och våra kärnvärden. Det är avgörande för att möta utmaningarna i en ständigt föränderlig global omvärld.

För att öka förståelsen och medvetenheten om allas unika personlighet ordnar vi olika aktiviteter för att främja mångfald och integration.