Test

X

I slutet på 2018 tecknades ett avtal med Addlife, som äger Mediplast och Biomedica, om att förvärva Wellspects produktsortiment inom kirurgi och respiration. Från och med 1 maj 2019 har därför Mediplast/Biomedica tagit över försäljningen och distributionen av dessa produkter.

https://www.mediplast.se/