Test

Sårdränageprodukter av högsta kvalitet

Wellspect HealthCare erbjuder sårdränage av högsta kvalitet. Samtliga dränage är av typ lågvakuumdränage vilket ger mindre blodförlust samt mindre risk för att vävnad sugs in i katetern. Tack vare tre backventiler är det ett helt slutet system från uppsamling till tömning av dränerad vätska.

Säkra dränage - Fördelar för både patienter och personal

  • Lågt undertryck - minskar risken för fastsugning av vävnad
  • Bakteriologiskt slutet - dränerad vätska stannar i systemet
  • Säkra kopplingar - minimal risk för kontaminering av patient och personal

Enkla dränage - ingen specialutbildad personal

  • Enkel att använda
  • Levereras som komplett set

Komplett sortiment för olika behov

  • Indikationsanpassade dränage för olika typer av kirurgiska ingrepp
Wound drainage systems Wellspect HealthCare

Användarinstruktion