Test

X
LoFric Urostomy catheter tube

Katetrar för stomi

Katetrarna för ileostomi och uro-stomi är avsedda speciellt för patienter med kontinent ileostomi (ileostomi-reservoar, Kocks blåsa) och kontinent urostomi (ileal reservoar för urinavledning). Katetrarna kan användas för att tömma stomin, vid enstaka tillfällen eller intermittent, på sjukhus eller i hemmet.

Beskrivning

En rak kateter med två dränage-ögon. Toppen på katetern är rundad för att minska risken för trauma. Varje förpackning inne-håller fem katetrar och ett kopp-lingsstycke som kan användas för att variera kateterlängden.

Katetrar för stomi produktdata

Användning

Katetrarna för ileostomi och urostomi är avsedda speciellt för patienter med kontinent ileostomi (ileostomi-reservoar, Kocks blåsa) och kontinent urostomi (ileal reservoar för urinavledning).
Katetrarna kan användas för att tömma stomin, vid enstaka tillfällen eller intermittent, på sjukhus eller i hemmet.Instructions for use

Katetern är förpackad i en plastförpackning där katetern kan förvaras när den inte används. Innan katetern används skall den sköljas i vatten, vaselin eller gelé. Om katetern skall användas igen skall den rengöras under rinnande vatten och förvaras i förpackningen.

Beskrivning

En rak kateter med två dränageögon. Toppen på katetern är rundad för att minska risken för trauma. Varje förpackning innehåller fem katetrar och ett kopplingsstycke som kan användas för att variera kateterlängden. Den böjda katetern är utformad speciellt för patienter med kontinent (ileostomi-reservoar, Kocks blåsa).

Förpackning

Alla katetrar är packade i ren-rumsmiljö. 150 katetrar per transportförpackning. (Böjd kateter 105 st.) För storlek i avdelningsförpackning se nedan i produktöversikten.

Materialsammansättning

Kateter: Medicinsk plast polyvinylklorid (PVC) med ftalatfri mjukgörare TEHTM (TOTM).
Avdelningsförpackning: Polyethylen (PE).
Transportförpackning: Wellpapp.