Test

X

Marknadsundersökningar

Sedan LoFric®Origo™ lanserades 2013 har vi fått mycket positivt gensvar från brukare runt om i världen. För att få en klarare bild av vad brukarna verkligen tycker om produkten, och vad vi kan göra för att fortsätta förbättra LoFric Origo, gör vi regelbundna marknadsundersökningar. Informationen är mycket viktig för oss för att vi ska kunna göra en verklig skillnad för de som använder våra produkter och tjänster. 

Här kan du läsa mer om de två marknadsundersökningar som genomförts med fokus på LoFric Origo.


LoFric® är ett registrerat varumärke som tillhör Wellspect HealthCare.