Test

X

Marknadsundersökning av LoFric Origo

Detta är resultatet från en marknadsundersökning som genomfördes under perioden december 2012 till augusti 2013 riktad mot både brukare och sjukvårdspersonal. Syftet med undersökningen var att samla in data om hur produkten och dess funktioner togs emot bland båda dessa målgrupper.

Totalt 389 brukare och 95 anställda inom sjukvården deltog i undersökningen. Några brukare hade mer än trettio års erfarenhet av kateterisering, medan andra precis hade börjat med självkateterisering. Deltagarna kom från Sverige, Norge, Danmark, UK, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Italien och Schweiz. Deras genomsnittsålder var 55 år (varierande mellan 9-89 år).

De tre huvudorsakerna för kateterisering var ryggmärgsskada, MS samt olika prostatadiagnoser. 17 % av användarna hade en något försämrad handfunktion och 5 % uppgav att de hade en kraftigt nedsatt handfunktion. 41 % var rullstolsburna och 97 % av användarna kateteriserade sig själva.

De tre viktigaste fördelarna med LoFric Origo ansågs vara:

Önskar mer information om LoFric Origo

LoFric® är ett registrerat varumärke som tillhör Wellspect HealthCare.