Test

Tips och tricks för normal handfunktion

Introduktion

Transportboxen

Förvaring i hemmiljö

Förvaring i sjukhusmiljö

Tänk på hygienen

Aktivering av katetern

Reaktivering

Hantering före kateteriseringen, alternativ 1

Hantering före kateteriseringen, alternativ 2

Hantering före kateteriseringen, alternativ 3

Hantering efter kateterisering

Tömma ut vattnet ur förpackningen

Minimera avfallet

Mer information och kontakt

Dela