Test

X

LoFric Sense, produktdata

Avsedd användning

LoFric Sense hydrofil tappningskateter för engångsbruk är avsedd för ren intermittent kateterisering.

Sterilisering och hållbarhet

Alla katetrar är strålsteriliserade. Information om utgångsdatum finns på förpackningen.

Förpackning

Styckförpackning med avdragbar öppningsflik. 30 katetrar per förpackning. 4 förpackningar per öppningsflik.

Materialsammansättning

Hydrofil ytbeläggning: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbaserad elastomer (POBE).

Vattenpåse: Laminerad folie av polyetylentereftalat (PET) och polyetylen (PE). Sterilt vatten med natriumklorid (NaCl).

Styckförpackning: Laminerad folie av polyester med aluminiumoxid (PET/Alox), linjär lågdensitetspolyetylen (LLDPE), aluminiumfolie.

LoFric® är ett registrerat varumärke som tillhör Wellspect HealthCare.