Test

X

LoFric Sense, produktdata

Avsedd användning

LoFric Sense urinkateter för engångsbruk är avsedd för ren intermittent urinkateterisering.

Sterilisering och hållbarhet

Alla katetrar är strålsteriliserade. Information om rekommenderat bäst före-datum finns på förpackningen.

Förpackning

Individuella förpackningar med avdragbar förslutning. 30 katetrar per kartong. 4 kartonger per leveransförpackning.

Materialsammansättning

Hydrofil ytbeläggning: Polyvinylpyrrolidon (PVP).
Kateter: Polyolefinbaserad elastomer (POBE).
Vätningspåse: Laminatfolie av polyetylentereftalat (PET), aluminium och polyetylen (PE). Sterilt vatten med natriumklorid (NaCl).

Produktförpackning: Laminatfolie av polyester med aluminiumoxid (PET/Alox), linjär lågdensitetspolyetylen (LLDPE), aluminiumfolie.

LoFric® är ett registrerat varumärke som tillhör Wellspect HealthCare.