Test

X

Miljövarudeklarationer

Environmental Product Declaration (EPD) är en redovisning, eller en miljövarudeklaration, av en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

I dagsläget finns EPD:er tillgängliga för fyra av våra produkter.

• LoFric Classic
• LoFric Primo
• LoFric Hydro-Kit
• LoFric Sense

Produktmaterial och produktutveckling

Våra produkter ska vara säkra och kännas trygga för våra användare. De ska dessutom skapa så lite miljöpåverkan som möjligt genom produktens hela livscykel. Detta inkluderar material och tillverkningsmetoder lika väl som hanteringen av förbrukade produkter.

För att uppnå detta används en metod för livscykelanalys, LCA i utvecklingsprocessen av våra produkter.1 Utöver denna analys genomför vi också miljövarudeklarationer (så kallade EPD) på enskilda produkter, bland annat LoFric. Environmental Product Declaration (EPD) är en redovisning av en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under hela dess livscykel.


De miljöaspekter som normalt brukar tas med i analysen är resursförbrukning i tillverkningen av till exempel råvaran, förpackningen och resursförbrukningen genom transporter. Det är många steg i en tillverkningsprocess och en produkts miljöbelastning härrör därmed från många olika delar i samhället. Varje steg medför olika slag av energiresurser och utsläpp. Flera steg utförs dessutom på olika platser vilket gör att miljöbelastning genom transporter tillkommer.

1) Stripple et al. Journal of Cleaner Production Vol 16, Iss 16 2007