Test

X

Eliminering av sekret med PEP och HiPEP

PEP kan användas vid ökad sekretbildning i luftvägarna som vid cystisk fibros och KOL samt vid infektioner hos personer med multipla, allvarliga funktionsnedsättningar.

HiPEP är en metod för att eliminera sekretbildning i luftvägarna med hjälp av forcerad utandning mot ett utandningsmotstånd, till resudiualvolym.
Red arrow pointing down
Secretion elimination with PEP and HiPEP 1