Test

X

Inspiratorisk muskelträning

IMT kan användas för att träna styrka och uthållighet hos inandningsmuskulaturen hos patienter med nedsatt muskelfunktion, t.ex vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och olika neuroligska sjukdomar.

Den kan också användas för att minska risken för postoperativa lungkomplikationer hos patienter som genomgår hjärtkirurgi och för idrottsmän som vill höja sin prestationsförmåga.
Red arrow pointing up
Inspiratory Muscle Training