Test

X

PEP för att normalisera minskad lungvolym

PEP kan användas för att normalisera minskad lungvolym som kan vara ett resultat av immobilisering, anestesi/kirurgi och neurologiska sjukdomar.

Red arrow pointing up to right
PEP to normalise reduced lung volumes