Test

X

PEP för att normalisera ökad lungvolym

PEP kan användas för att minska för hög funktionell residualkapacitet, t.ex i svårare stadier eller vid exacerbationer av obstruktiv lungsjukdom.

Red arrow pointing down to right
PEP to normalise increased lung volumes