Test

X

Autologt helblod

Säkert och bättre!

Nya studier fokuserar på den positiva effekt som autologt filtrerat blod tycks ha på immunförsvaret, i motsats till både homologt blod och autologt tvättat blod.

Post-operativa infektioner

Ett flertal studier har visat på minskad risk för postoperativa infektioner hos patienter som fått autologt filtrerat blod jämfört med patienter som fått homologt eller autologt tvättat blod.
(DJ Triulzi et al, 1992, se ref nedan)

Förstadier till NK-celler

En studie av Gharehbaghian et al. (Lancet 2004) visar på en ökning av antalet förstadier till NK-celler hos patienter som fått autologt filtrerat blod, vilket tyder på att blodet innehåller beståndsdelar som stimulerar immunförsvaret. Patienter som fått autologt tvättat blod eller homologt blod uppvisar istället en minskning av antalet förstadier till NK-celler. (A Gharebhaghian et al, 2004, se ref nedan).

Neutrofil aktivitet

En studie av Iorwerth et al. (The Knee, 2003) indikerar att användningen av autologt blod ändrar aktiviteten hos PMN, vilket minskar risken för postoperative infektioner. (A Iorwerth et al, 2003, se ref nedan).

Minskad exponering för allogent blod

I en nyligen genomförd studie av Moonen et al. (Transfusionsmedicin, 2007) drogs slutsatsen att postoperativt transfusionfiltrerat autologt helblod är effektivt för att minska allogen blodtransfusion efter en höft-och knä operation.

Lösningar

Wellspect HealthCare erbjuder komplett uppsättning lösningar för bloduppsamling av autologt helblod:

Bellovac® ABT - postoperativ lösning