Test

X

Bellovac ABT

Bellovac® ABT erbjuder en maximal lösning för postoperativa dränage, uppsamling. filtrering och reinfusion av autologt blod. Bellovac ABT är avsett att användas till vuxna för postoperativt dränage, uppsamling, filtrering och reinfusion av autologt blod, vid knä- och höftkirurgi. Låt inte dränaget sitta kvar längre än nödvändigt. Om dränaget inte avlägsnas i tid kan det orsaka obehag och vävnadsskador. Reinfusion endast via perifera vener. För mer information se användarinstruktionerna.

Enkel att använda

  • Dubbel funktion - ABT system och standard dränage
  • Ingen extra utrustning nödvändig
  • Ingen specialutbildad personal nödvändig
  • Komplett och klar att använda

Säker

  • Slutet system
  • Minskad risk för post-operativa infektioner

Kostnadseffektivt

Bellovac ABT kombinerar möjligheten att samla upp, filtrera och reinfusionera autologt blod med effektiv sårdränering. Den totala kostnaden minskas också tack vare den minskade förekomsten av postoperativa infektioner.

Användarinstruktion